Försämrad statlig service i hela landet

Press
Medborgare i hela landet har fått en försämrad statlig service under åren 1997 till 2017. Antalet myndighetskontor har under perioden minskat med 37 procent i landet. Det visar en ny rapport från Fackförbundet ST, som kartlagt den statliga servicen i länen de senaste 20 åren.

– En väl fungerande statlig service är viktig för medborgarna. Därför är den här minskningen olycklig. Arbetsförmedlingens planerade nedläggning av hälften av sina kontor runt om landet riskerar nu att försämra situationen ytterligare, säger Britta Lejon, förbundsordförande på Fackförbundet ST.

Rapporten baseras på statistik från SCB och visar att det i dag finns 982 serviceställen där medborgare kan få statlig service, exempelvis lokala kontor för Skatteverket och Försäkringskassan. För tjugo år sedan fanns det 1 559 serviceställen.

I Sverige som helhet har antalet serviceställen minskat med i genomsnitt 37 procent under samma period. Samtidigt som alla län upplevt en minskning är variationerna mellan länen är stora. Störst minskning i landet kan noteras i Västmanlands län med 51 procent. Stockholms län tillhör de som fått behålla flest serviceställen och minskar bara med 16 procent.

– Det är bra att myndigheter utvecklar sina tjänster digitalt, men en digital portal kan inte ersätta det personliga mötet. I stora delar av landet måste man köra bil många mil för att möta en riktig människa på en myndighet, säger Britta Lejon.

Fackförbundet ST genomför just nu en turné runt om i landet för att prata om vikten av att staten finns i hela landet, hur arbetsmiljön och villkoren förändras för de som arbetar på uppdrag av staten samt betydelsen av att vara med i facket. Turnén startar i Kiruna den 19 augusti och slutar i Stockholm den 4 december.


– Minskningen av statlig service påverkar både medborgare och alla de som arbetar inom staten. Just nu är det därför viktigare än någonsin för statligt anställda att vara medlemmar i facket, säger Britta Lejon.

Datum och orter för samtliga besök av Fackförbundet ST:s turné finns här

Om rapporten
Rapporten som sammanställts av Fackförbundet ST baseras på statistik från SCB under åren 1997–2017. Rapporten visar antalet statliga arbetsställen i landet, andel statliga jobbtillfällen per invånare och de orter statliga serviceställen finns på. I analysunderlaget ingår följande servicemyndigheter: Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Kronofogden, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet