Fem förslag för ett förbättrat flyktingmottagande

Press
Idag träffar Britta Lejon, förbundsordförande i Fackförbundet ST, Sanna Norblad, ordförande i ST inom Migrationsverket och Helena Perlerot, ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att diskutera vad som göras för att förbättra flyktingmottagandet.

STs medlemmar från Migrationsverket, Polisen och Arbetsförmedlingen är några av de som först möter de asylsökande. Många av våra medlemmar gör ett enastående arbete men de sliter också hårt. Nu menar vi Fackförbundet ST att mer måste göras för att förbättra mottagandet och ge våra medlemmar möjlighet att upprätthålla lag och ordning. Vi presenterar idag fem konkreta förslag för hur det ska gå till.
 
-Börja med att tillsätta en operativ kriskommitté och låt den bestå av personer med erfarenheter från kvalificerad krishantering. Det behövs en bättre samordning av polis, migration och kommuner säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST. 

Många av de som är nyanlända har en hög utbildning men nästan 70 procent saknar en fullständig gymnasieutbildning. Det är av största vikt att människor kommer i arbete så snart som möjligt och inte hamnar i passivitet. Nu behöver Sverige komma upp i stora jobbvolymer.

- Vi i ST föreslår en stor satsning på beredskapsjobb som kombineras med studier i svenska. Här kan folkhögskolorna få en viktig roll och därför bör stödet till folkhögskolorna fördubblas, fortsätter Britta Lejon. 

För de nyanlända med kvalificerad utbildning kan staten ta emot fler för praktikplatser. Genom praktikplatser varvat med utbildning och SFI för statsförvaltningen kan vi öka utländska akademikers anställningsbarhet. 

Utöver dessa förslag anser vi också att det behöver införas lokala kontaktcenter där nyanlända registreras och ett första omedelbart stöd. På dessa lokala kontaktcenter bör polisen, migrationsverket och berörd kommun finnas på plats. 

För att minska ärendemängden måste mer resurser tillföras migrationsverket, arbetsförmedlingen, polisen och kommunerna. Det behövs fler tolkar och mer personal till administrativt stöd. Medarbetarna ska ha rätt till introduktion och fortbildning för att möta behov hos människor som flytt.

För mer information: Kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.