Fackförbundet ST växer med nya medlemmar och nya fackliga avdelningar

Press
Under 2015 så värvade Fackförbundet ST 8 500 nya medlemmar. Det sker också utträden, bland annat av pensionsskäl, och antalet medlemmar i ST blev totalt 1 600 fler under 2015.

- Jag är verkligen glad för att så många vill vara medlemmar i ST. Under förra året värvade vi många, framför allt är det antalet yrkesverksamma medlemmar som ökar men även studenter, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.  

Vid årsskiftet hade vi drygt 93 000 medlemmar. Förra året var det 91 500 medlemmar. Vi har också lyckats få ner antalet utträden ur förbundet.

Fackförbundet ST grundidé är att ha fackliga företrädare på alla arbetsplatser som har ett statligt uppdrag. En avdelning är knuten till en arbetsplats, en myndighet, ett verk eller ett bolag. Vi har nu totalt 106 avdelningar.   

- Det är glädjande att vi under förra året kunde starta 9 stycken avdelningar. Det ökar vår fackliga styrka och gör att ännu fler anställda kan få frågan om de vill vara med hos oss i ST, fortsätter Britta Lejon. 

För mer information: Kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.