Fackförbundet ST tecknar nytt försäkringsavtal med Folksam

Press
Fackförbundet ST har i upphandling valt Folksam som ny leverantör för samtliga medlemsförsäkringar. Person-, sak- och inkomstförsäkring samlas nu hos en försäkringsgivare, vilket förenklar för STs medlemmar.

- Vi är mycket nöjda med det nya avtalet med Folksam som för nästan alla försäkringar innebär lägre försäkringspremier och i många fall också ett starkare försäkringsskydd. Detta innebär både ekonomiska och trygghetsmässiga fördelar för STs medlemmar. Vi är särskilt nöjda med den nya barngruppförsäkringen, som är lika förmånlig som en individuell barnförsäkring, säger Minna Engberg, ekonomichef på Fackförbundet ST.

ST har för närvarande avtal med Trygg-Hansa gällande person- och sakförsäkringar och med Bliwa gällande inkomstförsäkring.

Det nya avtalet träder i kraft för nya medlemmar i ST den 1 oktober 2019 och för befintliga medlemmar den 1 januari 2020. För mer information kontakta Minna Engberg på 08-790 51 70, eller minna.engberg@st.org