Fackförbundet ST stämmer Linnéuniversitetet om utebliven tillsvidareanställning

Press
Fackförbundet ST har idag lämnat in en stämningsansökan i Arbetsdomstolen (AD). Ärendet handlar om att STs medlem har varit tidsbegränsat anställd så pass länge på Linnéuniversitetet att hens tidsbegränsade anställning har övergått till en fast anställning. Men arbetsgivaren har därefter agerat på ett sätt som är att jämställa med avsked.

- Högskolesektorn har högst andel tidsbegränsade anställning på hela arbetsmarknaden. Här har vi ett universitet som försökt att överutnyttja reglerna om tidsbegränsade anställningar. Vår medlems tidsbegränsade anställning hade redan övergått till en tillsvidareanställning när Linneuniversitetet avslutade hens anställning, säger Veera Littmarck.  

- Tvistefrågan gäller hur begreppet två år i LAS ska tolkas. Enligt STs uppfattning bygger LAS systematisk på att tidsgränser ska beräknas utifrån att en normal månad har 30 dagar, därmed har medlemmens tidsbegränsade anställning övergått till en fast anställning efter 721 anställningsdagar, fortsätter Veera Littmarck.

För mer information kontakta: STs förbundsjurist Veera Littmarck på 08-7905270 eller mejl veera.littmarck@st.org