Fackförbundet ST kräver mer pengar till polisen

Press
Den nu förhöjda hotnivån mot Sverige får ytterligare konsekvenser för den redan hårt ansträngda personalen inom polisen. Det innebär en utökad polisiär närvaro i tätorterna och tillsynen på allmänna platser kommer att utökas för att öka säkerheten.

Dessutom kommer belastningen på telefonväxlar och polisens kontaktcenter att öka. Mer personal kommer att behövas för att klara dessa extra arbetsuppgifter.

- Fackförbundet STs menar att polisen inte kommer att klara av uppdraget om det inte tillförs mer pengar. Vi behöver både fler civilanställda och poliser om vi ska klara av vårt uppdrag att skydda, hjälpa, ställa tillrätta och framför allt, att värna om demokratin, säger Karin Svenning, ordförande för ST inom polisväsendet.

Anställda inom polisen, både civila och poliser, är under hård press. Redan när regeringen beslutade om att utöka gränskontrollen innebar det att personal som normalt används till andra arbetsuppgifter, nu måste kommenderas till att bemanna gränskontrollerna.

Fackförbundet ST organiserar framförallt de civilanställda inom polisen.

För mer information: Kontakta Karin Svenning, ordförande för ST inom polisväsendet, på 0709 - 52 58 20.

Karin Svenning

Karin Svenning

070-9525820