Fackförbundet ST har bestämt sig för att byta namn

Nyhet
Idag, 26 maj, har Fackförbundet STs kongress beslutat att förbundet ska söka efter ett nytt namn. Vilket namn det ska bli ska bli bestämmer en extrakongress 2017. 

Det finns flera anledningar till att Fackförbundet ST överväger att byta namn. Förbundet är inne i en fas som präglas av förändring, där både medlemmarnas vardag på jobbet och STs verksamhet har utvecklats mycket de senaste åren. Vi vill med ett nytt namn visa att det är ett förnyat fackförbund som växer fram. Vi håller på och utvecklar organisationen för att kunna attrahera ännu fler nya medlemmar.

Fackförbundet ST är idag namnet och ST är inte en förkortning för något. Namnet fungerar inte kommunikativt med en förkortning. Förtydligande förklaringar måste ofta ges. Dessutom är kännedomen fortfarande låg om Fackförbundet ST. 

En annan anledning är det i talspråk alltför näraliggande kopplingen till det politiska partiet Sverigedemokraterna, SD. Ett parti som förbundet inte vill förknippas med.

Fackförbundet ST fick sitt nuvarande namn 2004. Innan dess var namnet Statstjänstemannaförbundet. Fackförbundet ST bildades 1904.