Facket viktigare än någonsin när arbetsmiljön blir allt mer pressande

Press
ST är det största fackförbundet inom statens område. Arbetsmiljö och stress på jobbet är frågor som engagerar många av STs 95 000 medlemmar. Våra arbetsmiljöundersökningar ”Temperaturmätare” som tar temperaturen på arbetsmiljön inom staten och som vi genomför med jämna intervaller visar att många medlemmar påverkas negativt av stress i sin arbetsmiljö. 

Årets Temperaturmätare visar bland annat att många medlemmar har fått en högre arbetsbelastning och mer att göra på jobbet under de senaste tre åren. Temperaturmätaren visar också att det har blivit lägre till tak på jobbet. Knappt 50 procent uppger att det blivit lägre till tak under den senaste treårsperioden. I förra mätningen, 2016, var det en tredjedel (33 procent) av de som svarat som uppgav att det blivit lägre till tak.

Därför tar vi ett aktivt grepp som förbund för att visa hur vi vill skapa ett hållbart arbetsliv genom att påverka både arbetsgivare och politiker. En del av detta är att vi under hösten genomför över 100 arbetsplatsbesök inom ramen för vår kampanj ”Facket är viktigare än någonsin”.

Temperaturmätaren 2018 presenteras i sin helhet i slutet av oktober.

Press

ST överlämnar arbetsmiljörapport till Ylva Johansson

Britta Lejon har överlämnat Fackförbundet STs arbetsmiljöundersökning, Temperaturmätare 2015, till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Ylva Johansson håller på och tar fram en ny arbetsmiljöstrategi och ST vill där lyfta fram vikten av staten föregår med gott exempel och att statstjänstemannarollens förutsättningar behöver förbättras.