Facket ST kommenterar vårbudgeten – Satsa på beredskapsjobb inom staten

Press
Idag presenterar regeringen sin vårbudget som de kallar för samhällsbygget. Många myndigheter, bland annat Polisen, SÄPO, Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen får mer pengar för att klara uppdrag med nyanlända samt att skapa ordning och reda

-Det är bra att Migrationsverket får miljardbelopp, det är nödvändigt att våra medlemmar får fler kollegor som kan hjälpa till med ansökningar. Det är viktigt att ge asylsökande ett rättssäkert besked så snart som möjligt. Tyvärr är det vår bedömning att det extra tillskottet inte är tillräckligt och att det kommer behövas skjutas till ännu mer pengar, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST. 

-Vi saknar en stor satsning på att snabbare få fart på sysselsättningen kombinerat med språkinlärning för nyanlända. Vi skulle vilja se en satsning på beredskapsjobb, det finns uppgifter som behöver göras men som idag inte blir gjorda, kommenterar Britta Lejon. 

Nyligen gjorde vi i Fackförbundet ST ett upprop till våra medlemsarbetsplatser för att få in tips på beredskapsjobb på statliga arbetsplatser. Några av de exempel som kom in var arkivering och katalogisering inom kulturen, renovering av fastigheter som är kulturarv, skogsröjning, miljöåtgärder för bättre vattenmiljö, säkerhetsförbättringar runt vägar, få nya grupper att besöka våra museer, att vara brobyggare mellan myndigheter och nyanlända.  

-Vår insamling av jobb visar att det finns ett utrymme att anställa fler inom staten. Dels finns det jobb och dels finns det uppgifter som behöver bli gjorda. Jag menar att det är rätt tid att göra den satsningen nu, säger Britta Lejon. 

- Vi ser också att det finns stora matchningsproblem på arbetsmarknaden idag, det finns många lediga jobb där arbetsgivarna inte hittar rätt kompetens. Där hade vi velat se satsningar på utbildning och på vidareutbildning för att fler skulle kunna söka de jobb som finns, avslutar Britta Lejon

Press

Fackförbundet ST kräver mer pengar till polisen

Den nu förhöjda hotnivån mot Sverige får ytterligare konsekvenser för den redan hårt ansträngda personalen inom polisen. Det innebär en utökad polisiär närvaro i tätorterna och tillsynen på allmänna platser kommer att utökas för att öka säkerheten.