Man som jobbar

Facket och EU

Nyhet
Välkommen att söka till: Europasamarbetets möjligheter - facket och EU-valet - en utbildning för dig som är förtroendevald.

TCOs fackliga akademi bjuder in dig som är förtroendevald till en utbildning och som bättre behöver förstå hur vårt medlemskap i EU och Europaparlamentets verksamhet påverkar svenskt arbetsliv. Erfarenhet av europaarbete är allså inget krav.

Vad: Valet till Europaparlamentet är 26 maj. I parlamentet fattas beslut som ofta berör svensk arbetsmarknad. I denna kurs får du följa EU-valet från en facklig synvinkel, både i Bryssel och på hemmaplan.

Med studiebesök, diskussioner och gemensamt tänkande bygger kursen kunskap om Europasamarbetets möjligheter, EU-institutioner och om medlemsstaternas likheter och särdrag. Vad kan Europarlamentsvalet innebära för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå?

När: Vi börjar med lättare studier via webben redan 22 februari. Studieresan till Bryssel är 18-21 mars. Uppföljningsseminarium i Stockholm efter valet.

För vem: Förtroendevalda inom TCO-förbunden, som bättre behöver förstå hur vårt medlemskap i EU och Europaparlamentets verksamhet påverkar svenskt arbetsliv. Erfarenhet av europaarbete är allså inget krav.

Läs mer och ansök på TCO Fackliga Akademis hemsida