Facken fortsätter att dra i visstidsfrågan

Press
I början av mars röstade Riksdagen igenom en begränsning av möjligheterna till stapling och missbruk av tidsbegränsade anställningar. Beslutet togs efter kritik från EU-kommissionen, som ansåg att Sverige bröt mot EU-direktivet om visstidsanställningar. Många fackförbund anser att skärpningen inte räcker.

I en artikel i Arbetsvärlden kommenterar, bland andra, Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST läget. Hon framhåller att det på den statliga finns en särskild visstidsproblematik.

– Vårt problem är särregleringar i förordningar snarare än Las. För våra medlemmar skulle det vara bra om regeringen avskaffade anställningsförordningen för kortvariga och enstaka anställningar.

Läs artikeln


 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

Visstidsförslaget räcker inte för statligt anställda

Idag presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ett lagförslag för att begränsa staplingen av visstidsanställningar. Det är en ny regel som ska göra att en tillfällig anställning i fler fall än tidigare ska leda till en tillsvidareanställning. EU-kommissionen har hotat att stämma Sverige om inte regeringen gör något åt missbruket av visstidsanställningar.
Press

Bra med visstidregler men inte tillräckligt

Staten är den sektor som har störst andel visstidsanställda, 24 procent, enligt SCB. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lägger nu fram ett förslag för att begränsa möjligheterna att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra. Förändringen blir en regel i allmän visstidsanställning som sätter en bortre gräns.