Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon

En julhälsning från STs förbundsordförande

Nyhet
2019 har varit ett tufft år för många av Fackförbundet STs medlemmar. Samtidigt har arbetet vi gjort tillsammans spelat roll. Här är förbundsordförande Britta Lejons tankar om året som gått – och det nya som snart är här.

De flesta av oss går nu och ser fram emot en längre ledighet över jul och nyår, även om jag vet att det också finns många som håller landet igång under helgerna.

2019 har varit ett otroligt jobbigt år för många av våra medlemmar. Främst tänker jag på alla som arbetar på Arbetsförmedlingen som drabbades av ett historiskt stort varsel på 4 500 tjänster. Från förbundets sida har vi varit oerhört kritiska till detta. Vi har naturligtvis lagt ned ett stort arbete på att stötta våra drabbade medlemmar på bästa sätt. Jag är otroligt stolt över allt det arbete förbundet och vår avdelning inom Arbetsförmedlingen gjort för att på bästa sätt hantera situationen. Jag är också tacksam för att vi har en så väl fungerande Trygghetsstiftelse som gjort och gör stora insatser för våra uppsagda medlemmar både på Arbetsförmedlingen och i andra verksamheter, till exempel på Riksarkivet, som drabbats av både nedskärningar och omlokaliseringar.

Viktigt arbete har burit frukt

Så här veckan före jul kan vi ändå konstatera att allt det jobb som våra förtroendevalda och hela vårt förbund lagt ner när det gäller att påverka beslutsfattare, skapa opinion, och peka på nödvändiga lösningar har burit frukt. En del av det vi kämpat för sedan varslet lades fram blir verklighet. En ny generaldirektör finns, tidsplanen för förändringarna är längre. Kan vi nu också se till att nödvändiga resurser sätts till och att några av de nedläggningshotade kontoren återigen öppnas så kanske det finns förutsättningar att se framtiden an med större tillförsikt. Men vi ska veta att turbulensen har kostat på, både för de som tvingats lämna sina jobb och för alla som är kvar.

Vi fortsätter satsa på att synas mer

Under året som gått har vi också fokuserat mycket på att fler ska känna till Fackförbundet ST. Vi har arbetat både för att synas mer och för att vi ska höras mer i den offentliga debatten. Att ST syns och hörs även utanför själva medlemskretsen kanske inte är något som omedelbart gör skillnad för den enskilde medlemmen, men på lite längre sikt är det oerhört viktigt att vi är en relevant samhällsaktör med tyngd bakom våra ståndpunkter. Det ger på sikt bättre förutsättningar för oss att driva våra krav. Därför kommer vi behöva fortsätta med det även framöver.

Vi vill veta vilka frågor som är viktigast för dig!

2020 blir ett viktigt och avgörande år för STs medlemmar, men förhoppningsvis med mer positiva förtecken. Nu under vintern har vi enkäten inför nästa års stora avtalsrörelse ute, där du som medlem kan berätta vilka frågor och vilka krav vi som förbund ska driva i nästa avtalsrörelse.

Vi ska självklart se till så att vi får reallöneökningar i våra avtal men vi kommer också behöva driva krav som förbättrar arbetsmiljön och anställningstryggheten. Så svara på enkäten eller gör din röst hörd även på andra sätt, till exempel genom att engagera dig i det lokala fackliga arbetet på din arbetsplats. Din åsikt och dina erfarenheter gör vårt gemensamma fackliga arbete starkt!

Tack för att du är medlem!

God Jul & Gott Nytt År!

Britta Lejon
förbundsordförande