Dyrt och riskabelt

Debatt
Skattebetalarna får betala en dyr nota när regeringen flyttar på statliga myndigheter och nästan 2 000 statliga jobb. Det innebär en total kostnad på knappt två miljarder, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

Hon fortsätter med att konstatera att det är skattepengar som skulle kunna användas till bättre ändamål, till exempel för att rusta och bygga ut vägar och järnväg, anställa fler inom servicemyndigheter och polisen.

Britta Lejon ställer också krav på regeringen att ta sitt ansvar

1. Bjud in myndighetsledningen till en dialog tidigt i processen för att ge dem förutsättningar att planera verksamheten och personalförsörjningen.

2. Utforma en samordningsfunktion med uppdrag att ge stöd till myndigheterna i frågor såsom planeringsprocess, logistik och samverkan med facken. Utöka till exempel Kammarkollegiets redan befintliga uppdrag att även omfatta detta stöd.

3. Extra pengar måste till för att ge myndigheten goda ekonomiska förutsättningar för att klara av de extra omkostnader en flytt innebär såsom dubbla hyror, rekryteringskostnader och extra administrativt arbete som flytten genererar. Det är inte rimligt att myndigheterna ska klara en omlokalisering utan extra anslag eller tillskjutna medel.

4. Säkerställ att statligt anställda får goda villkor i samband med flytten och inte tvingas säga upp sig själva med risk för avstängning från a-kassa och andra ekonomiska svårigheter. Den anställde kan då vara mer benägen att stanna kvar under övergångsperiod för att säkra att verksamheten och myndighetsuppdraget kan fullföljas utan produktionsbortfall.

5. Bygg ut statsförvaltningen. Sverige växer och behöver fler som ger god service i hela landet till medborgarna på ett kvalificerat och rättssäkert sätt.

6. Ta fram en långsiktig lokaliseringsstrategi anpassad till de större regional-, förvaltnings-, arbetsmarknads-, och utbildningspolitiska sammanhangen.

Läs artikeln

 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Nyhet
Utlokalisering av myndigheter är fel väg

Utlokalisering av myndigheter är fel väg

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, uttalar sig idag på Svt Opinion om regeringens planer på att, helt eller delvis,utlokalisera sju myndigheter från Stockholm. Detta är fel väg att gå, säger Britta Lejon.