Det behövs krafttag för jämställda löner

Debatt
16.00-rörelsen ställer tre krav på regering, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter att hålla i och utöka arbetet för jämställda löner.

Varje dag jobbar kvinnor gratis efter klockan 16:00. Män får betalt för hela sin arbetsdag (klockan 8-17). Så slår effekten av den strukturella löneskillnaden mot kvinnor, skriver ett stort antal representanter för 16:00-rörelsen, i en debattartikel i Dagens Samhälle.  En av dessa är STs ordförande Britta Lejon.

16:00-rörelsen har tre krav för att öka takten för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

  • Säkerställ ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten.
  • Ge kvinnor och män samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
  • Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader.

Till debattartikeln