Det behövs bättre villkor för unga forskare

Press
Idag presenterar regeringen sin forskningsproposition. Vi i Fackförbundet ST tycker det är viktigt att fokusera på att Sverige som forskningsnation står sig stark och unga forskares arbetsvillkor måste därför förbättras.

- Det är välkommet att regeringen vill minska antalet visstidsanställningar inom högskolor och universitet. Vi ser fram emot att det blir verklighet. Våra medlemmars trygghet måste öka, både för deras egen skull men också för att samhället behöver forskare som vill fullfölja sin utbildning, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Regeringen vill höja basanslagen och ge universitet och högskolor mer makt. Hittills har stipendiefinansieringen och utbildningsbidragen varit relativt billiga sätt för universitet och högskolor att hålla sig med ett stort antal doktorander. Men de finansieringsformerna ger inte särskilt stor trygghet för individen. Om doktoranderna istället ska få en anställning så kommer det att kosta pengar som förväntas tas från basanslagen.

- Frågan är om de satsningar som utlovas är tillräckliga för att ge tryggare villkor och bättre förutsättningar för unga forskare, fortsätter Britta Lejon.

Regeringen föreslår att mobiliteten bland personalen ska öka. Meriteringsanställningar ska bli mer nationellt reglerade och utlysas i öppen konkurrens.

- En tydligare karriärstruktur är efterlängtad och kan leda till ett system med större anställningstrygghet som främjar mobilitet, det är välkommet. Det ökar möjligheterna att förena undervisning och forskning, säger Annika Aronsson, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet.

Press

Förbättrad forskningspolitik efter Macchiariniskandalen

I samband med granskningen av Macchiarini har utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson även dragit forskningspolitiska slutsatser. Hon betonar att forskningen måste ha ett långsiktigt perspektiv och att lärosätenas basanslag måste förstärkas. 
Press

ST om Forskarkarriärutredningen: Öka basanslaget till universitet och högskolor

Fackförbundet ST ser positivt på de förslag som förs fram i Forskarkarriärutredningen. Vi välkomnar bland annat att utredningen föreslår att utbildningsbidragen avskaffas och att stipendiefinansiering av doktorander fasas ut, även om vi förordar en snabbare avveckling av stipendiefinansiering och att doktorandtjänst blir regel från dag ett istället för efter ett år.