Därför deltar Fackförbundet ST i Almedalen

Debatt
I år har Svenska motståndsrörelsen fått tillstånd att delta i Almedalen. Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, tycker det är ett mycket olyckligt beslut. Fackförbundet ST har dock under många år deltagit i Almedalen. Vi har gjort det för att till politiker och arbetsgivare föra fram våra medlemmars erfarenheter, behov och synpunkter. Därför deltar ST även i år, skriver Britta Lejon i en insändare på helagotland.se

Fackförbundet ST har under många år deltagit i Almedalen. Vi har gjort det för att till politiker och arbetsgivare föra fram våra medlemmars erfarenheter, behov och synpunkter. ST deltar även i år.

I år har Svenska motståndsrörelsen fått tillstånd att delta i Almedalen. Jag vill vara tydlig och säga att jag tycker det är ett mycket olyckligt beslut. De utgör ett hot mot många, bland annat har flera organisationer känt sig tvingade att ställa in i år. Det är inte på något sätt OK.

Demokrati bygger på fri åsiktsbildning. Alla har rätt till sina åsikter. Det betyder dock inte att alla har rätt att var som helst, när som helst och hur som helst få tillgång till olika mötesplatser och arenor för att framföra sina åsikter. Demokrati är det bästa styrelseskicket vi känner till. Men det är ett sårbart styrelseskick.

Vi får inte vara naiva. Demokratin blir vad vi gör den till. Att upplåta en av vår tids största mötesplatser för fredliga politiska samtal till en organisation som inte försvarar demokratin och som använder våld för att tysta meningsmotståndare är omdömeslöst. Men detta kommer inte på något sätt ändra vårt arbete. Vi i Fackförbundet ST väljer att genomföra vårt program. Att lämna Almedalen fritt för demokratins dödgrävare vore ett sämre alternativ.

Läs mer

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444