Chefer inom polisen behöver få administrativt stöd

Press
Statskontoret har idag presenterat en analys av polisens nya organisation så här långt. Det som lyfts fram är polisens problem kring rekrytering av chefer. Att det har tagit för långt tid och att det har förhindrat förankring bland medarbetarna på hur nya organisationen ska fungera. Fackförbundet ST delar Statskontorets analys i de delarna.

- ST är i grunden positiva till att polisen har blivit en myndighet men en del saker behöver förändras och utvecklas. Vi menar att chefer behöver få ett administrativt stöd för att de ska kunna fokusera på ledarskapet, säger Karin Svenning, ordförande för ST inom polisen. 

En annan sak som Statskontoret lyfter fram är att det lokala polisarbetet nu måste stärkas. Ett mål med omorganiseringen var att få en mer närvarande polis på gatorna och där menar Statskontoret att det krävs mer.  

- Vi anser att det är viktigt att fortsätta satsa på fler civila utredare och civila förundersökningsledare inom polisen eftersom det ger en bättre och mer effektiv utredningsverksamhet. Samtidigt så frigör det poliser till verksamheter där det krävs polismans utbildning, kommenterar Karin Svenning.

Statskontoret pekar också på att ledningen behöver bli bättre på att förankra och kommunicera. Vi upplever att det finns en hel del oro i organisationen, särskilt för dem som har sina tjänster på regionledningscentralerna. För många har arbetsplatsen flyttats och det är både teknik och lokalproblem. Men det som ställer till det är att arbetsuppgifter inte har kunnat flyttas över till regionledningscentraler som det var tänkt och det har blivit en stor arbetsbelastning.   

- För problemen på regionledningscentralerna måste ledningen skaffa sig en handlingsplan och visa när olika åtgärder kommer att vidtas. Våra medlemmar på regionledningscentralerna behöver få bekräftelse på att ledningen förstått problemen, avslutar Karin Svenning.  

Fackförbundet ST har cirka 4 500 medlemmar inom polisen. Totalt finns det 28 500 anställda på polisen. 

För mer information: Kontakta Karin Svenning, ordförande för Fackförbundet ST inom polisen på 070-952 58 20 eller via karin.svenning@polisen.se   
 

Press

Positivt med 600 fler civilanställda inom polisen

Rikspolischefen har idag berättat att polisen kommer att anställa ytterligare 600 civilanställda inom polismyndigheten. De kommer att anställas från och med nästa år.