Budgeten 2018: Regeringen föreslår nya statliga servicekontor runt om i landet

Nyhet
I ett nytt inlägg på ST Bloggen kommenterar Marie Martinsson regeringens förslag till budget 2018. Mycket är känt sedan tidigare, bland annat att, rättsväsendet och polisen får mycket nya pengar som bland annat ska användas till nyanställningar. ST saknar dock en satsning på en statstjänstemannautbildning.

Idag lägger regeringen förslag till statsbudget för 2018. Det mesta av innehållet är känt sedan tidigare. Rättsväsendet och polisen får mycket nya pengar som bland annat ska användas till nyanställningar. Barnbidraget höjs och en karensdag i arbetslöshetsförsäkringen försvinner. En ny myndighet kommer förmodligen att se dagens ljus den första januari 2018, då delegationen mot segregation övergår till att bli myndighet. ST saknar dock en satsning på en statstjänstemannautbildning, kommenteras på ST Bloggen

Till ST Bloggen

Press

Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.