Britta Lejon kritisk mot beredningen av nya budgeten

Press
Den budget som riksdagen antagit medför stora förändringar för myndigheterna. Arbetsförmedlingen får stora minskningar i anslagen och ska läggas ned i sin nuvarande form. Den helt nya jämställdhetsmyndigheten likaså. Migrationsverkets anslag blir helt otillräckliga.
  • Staten och de statliga verksamheterna är för viktiga för att så stora beslut ska tas med ett så bristfälligt beredningsunderlag, kommenterar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, riksdagens budgetbeslut.

Hanteringen av budgeten lämnar mycket i övrigt att önska

  • Den statsbudget som nu kommer att gälla har inte kunnat beredas på normalt sätt. Därför är effekterna av budgeten svåra att se, Dessutom finns en risk, eller möjlighet beroende på hur man ser det, att budgeten rivs upp av ett nytt budgetbeslut från en ny regering inom kort. Detta får orimliga konsekvenser för de statliga verksamheterna. Det är inte förenligt med en bra personalpolitik, avslutar hon.
Lars Pauli

Lars Pauli

Pressansvarig
070-316 18 65