Britta Lejon kommenterar vårbudgeten

Press
Idag presenteras regeringens vårbudget för 2015. Fackförbundet ST menar att den viktigaste samhällsfrågan är att komma till rätta med den höga arbetslösheten. Den ligger idag på cirka 8 procent och enligt regeringens prognos väntas den ligga kvar på över 7 procent både 2015 och 2016.

Arbetslösheten är alldeles för hög och vår bedömning är att insatserna som görs inte är tillräckliga. Det behövs fler satsningar på att få ner arbetslösheten och satsningarna behöver vara mer långsiktiga, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Arbetsförmedlingens anslag ökar med över 200 miljoner kronor och det satsas på traineejobb och utbildningskontrakt för unga. Regeringen satsar också på en näringspolitik som ska skapa jobb. Detta är positivt men inte tillräckligt. Fler människor behöver komma i arbete om vi ska klara de samhällsutmaningar Sverige står inför. Fackförbundet ST vill att fler arbetslösa ska kunna få bedömningar efter sina individuella förutsättningar. Fler bör få tillgång till Arbetsförmedlingens program, det behövs mer utbildningsinsatser och också spetskompetensutbildningar.

Samtidigt är vi på Fackförbundet ST givetvis glada för att A-kassan höjs. Det är viktigt att öka inkomsttryggheten för personer som står mellan två jobb, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org