Britta Lejon kommenterar debatt i Aftonbladet

Nyhet
Sedan några dagar pågår en debatt mellan partierna i Aftonbladet om M/KD-budgetens stora effekter på landets myndigheter. Den inleddes av Liberalernas partisekreterare, med flera, som beklagade nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten. 

Från Fackförbundet STs sida välkomnar vi beskedet från Liberalerna (L) att de kommer arbeta "vidare för att det djupt olyckliga riksdagsbeslutet om nedläggning ska ändras". 

Det är många statliga tjänstemän som nu går på julledighet med en oro för jobbet och verksamheten. Delegationen mot segregering, Delmos, läggs också ner. Budgeten innebär stora nedskärningar även för t ex Arbetsförmedlingen,  Migrationsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Skogsstyrelse. Vi befarar att flera tusen jobb är i fara och att viktig statlig verksamhet därmed äventyras. 

När Sverige får en regering förutsätter vi att justeringar görs i statsbudgeten utifrån ett mer genomarbetat underlag än vad som nu varit möjligt att åstadkomma. 

Statlig verksamhet är viktig för hela nationen. 

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST

Läs mer på Aftonbladet