Britta Lejon i Svenska Dagbladet

Debatt
Staten blir nu en mindre attraktiv arbetsgivare - det är en av konsekvenserna av Arbetsdomstolens dom om arbetsskyldighet för de anställda när en myndighet omlokaliseras, skriver Britta Lejon ordförande i Fackförbundet ST i en artikel i Svenska Dagbladet. Men det finns också möjliga utvägar för att staten inte ska ha sämre anställningsvillkor än inom privata sektorn.

Ett sätt är att förändra Lagen om offentlig anställning, LOA, Idag står det inget i lagen om statliga tjänstemäns anställningsskyldighet. ST vill att statligt anställda ska ha rätt till anställningskontrakt (och inte bara anställningsbeslut fattade av myndigheten) och i dem ska väsentliga förhållanden regleras, som exempelvis anställningsort. Situationen kan också förbättras genom nya avtal mellan arbetsmarknadens parter, skriver Britta Lejon.

ST kommer därför att ta upp förhandlingar med vår motpart Arbetsgivarverket om detta. Det borde vara arbetsgivarens ansvar att få ordning på detta för att kunna behålla personal och upprätthålla myndigheternas verksamhet.

Läs artikeln

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444