Britta Lejon i P1 Morgon

Nyhet
Som en följd av sommarens skandal på Transportstyrelsen höjs nu röster på att ansvaret för statens tjänstemän ska utvidgas.

I P1 Morgon diskuterar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST frågeställningen med Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör på Riksrevisionen som nu efterfrågar ett utvidgat tjänsteansvar. Medverkar gör också statsvetaren Marja Lemne.

Till inslaget

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Debatt
Ämbetsmannarollen är hett igen.

Ämbetsmannarollen är hett igen.

Ämbetsmannen är hett igen. I Sverige hissas ämbetsmanna-idealet av Värdegrundsdelegationen och tjänstemannen av Tillitsdelegationen.
Press

Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.