Britta Lejon i Dagens Industri

Debatt
Sveriges framtidsutmaningar kräver både höghastighetståg och upprustning av den befintliga järnvägen. Därför behövs en alternativ finansiering av nya stambanor, vid sidan av infrastrukturanslaget, skriver, bland annat, Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i ett upprop tillsammans med åtta järnvägs- och näringslivsföreträdare i Dagens Industri

Inlägget kan ses mot bakgrund av att ST tidigare i ett remissvar till Trafikeverket påpekat att Sverige behöver en god infrastruktur och ser lånefinansiering som ett alternativ för finansiering av höghastighetsjärnväg. Detta för att kunna göra hela investeringen på en gång och bygga hela banan. 

Läs uppropet i Dagens Industri

 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

ST säger ja till höghastighetsjärnväg

Fackförbundet ST har svarat på Trafikverkets remiss "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029. Sverige behöver en god infrastruktur och många av våra medlemmar arbetar med infrastruktur.