Bra men inte tillräckligt

Press
Idag föreslår regeringen förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Det ska bli svårare för arbetsgivare att missbruka visstidsanställningar. Syftet är gott, men förändringen räcker inte för att minska missbruket inom staten. Här behövs också förändringar av den statliga Anställningsförordningen.

-Inom staten finns extra stora möjligheter att vara visstidsanställd. Arbetsgivaren kan både visstidsanställa enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, och enligt Anställningsförordningen. Vi i Fackförbundet ST vill avskaffa möjligheterna att anställa enstaka, kortvariga perioder enligt Anställningsförordningen, kommenterar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Britta Lejon säger detta med anledning av att Regeringen idag föreslår ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som till exempel när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid. 

- Tyvärr löser inte detta problemen för de områden inom staten som är särskilt utsatta för visstidsanställningar, fortsätter Britta Lejon.

Hon avser då, till exempel, den statliga kultursektorn. Enligt SCBs statistik är det 45 procent som har en visstidsanställning inom kultursektorn. Av STs medlemmar inom kultursektorn är det två tredjedelar som haft en tidsbegränsad anställning i minst ett år. Tio procent har haft en tidsbegränsad anställning i mer än fem år. 

- Våra medlemmar, med egen erfarenhet av att ha en tidsbegränsad anställning, menar att de oroar sig för framtiden, har svårt att planera ekonomin och kan till exempel inte ta lån, påpekar Britta Lejon. 

Vägen in till ett jobb på exempelvis ett museum går ofta via ett projekt. Ingången är inte fel men problemet blir att personalen efter hand inte får en fast anställning. Fackförbundet ST kräver att permanenta arbetsuppgifter, de som återkommer år efter år, ska utföras av personal med fasta anställningar.

Lars Pauli

Lars Pauli

Pressansvarig
070-316 18 65
Press

Fri entré på museer riskerar att leda till att ännu fler blir visstidsanställda

Staten har högst andel visstidsanställda och många av dem finns i kultursektorn. Vi har därför gjort en undersökning bland våra medlemmar inom kultursektorn. Våra medlemmar arbetar bland annat på statliga museer, stiftelser och arkiv. Undersökningen är döpt efter ett citat från en medlem Man slår knut på sig själv och gör allt man kan för att vara till lags.