Bra att lägga ny myndighet i Gävle

Press
Regeringen har idag beslutat att inrätta en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. En utredare tillsätts nu för att förbereda och genomföra bildandet. Myndigheten ska starta den 1 juni 2018.

- Det är bra att regeringen placerar nya myndigheter runt om i Sverige, den här gången blir det i Gävle. Där finns det ett naturligt sammanhang eftersom en del av arbetsmiljöforskningen sker där, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Myndighetens ansvar blir att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö samt att utvärdera arbetsmiljöpolitiken.

- Det är efterlängtat att få en myndighet som fokuserar på arbetsmiljö. Sjukskrivningarna är för många och stressen är för hög, det behövs mer forskningsbaserad kunskap som blir till praktisk nytta för en bättre arbetsmiljö. Alla förtjänar att ha ett bra arbetsliv, fortsätter Britta Lejon.

Utredningen som gjorde förslaget om ett arbetsmiljöcentrum föreslog att utvärderingarna skulle göras med särskild tyngdpunkt på arbetsmiljön i kvinnodominerade arbetsplatser. Det är ett uppdrag som vi i Fackförbundet ST hoppas finns kvar nu när myndigheten ska starta 1 juli 2018.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

Utlokalisera inte, satsa på nya statliga jobb

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi har idag berättat att de avser flytta hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Regeringen menar att 500 jobb utlokaliseras.