Avtalsrörelsen i statlig sektor skjuts upp

Press
Arbetsmarknadens parter på det statliga avtalsområdet har enats om att förlänga de gällande kollektivavtalen med två månader. Därmed kommer lönerna inom statlig sektor att fortsätta att förhålla sig till det sk ”märket” för löneutvecklingen, eftersom nya kollektivavtal inte kommer att tecknas förrän det finns ett nytt avtal för anställda inom industrin.

- Från Fackförbundet ST:s sida är vi mycket nöjda med denna lösning som vi arbetat för i flera månader. För oss är det viktigt att "märket" fortsätter att vara utgångspunkten för löneutvecklingen i landet, det är den bästa garanten för en reallöneutveckling för medarbetarna i staten, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

De gällande kollektivavtalen på det statliga området kommer nu att gälla till och med 30 november 2020. Parterna är också överens om att lönerevision för inkomståret 2020 kommer att ske i enlighet med gällande kollektivavtal, trots att förhandlingarna blir senarelagda. Senast den 22 september kommer fack och arbetsgivare att presentera sina yrkanden i förhandlingarna.

 - Vi har visat att alla vi parter kan ta ansvar för en strukturerad avtalsrörelse i en osäker situation på arbetsmarknaden. Den här överenskommelsen säkerställer att alla som arbetar i det statliga avtalsområdet kommer att behandlas lika, säger Fackförbundet ST:s förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, tillika förhandlingschef för OFR/S,P,O som förhandlar för tjänstemannaförbunden på det statliga området.

Med denna överenskommelse har Fackförbundet ST nu förlängt kollektivavtalen i alla förhandlingsområden som förbundet arbetar med utom ett. Sedan tidigare har kollektivavtalen inom avtalsområdena Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur också förlängts till 30 november 2020.

FAKTA

Industriavtalet är ett kollektivt framförhandlat samarbetsavtal i Sverige mellan facken och arbetsgivarna inom industrin. I Industriavtalet anges en överenskommen löneutveckling som vanligen kallas ”märket”, som också bildar utgångspunkt för löneutvecklingen i andra sektorer på arbetsmarknaden.

OFR/S,P,O är den största förhandlingsorganisation för statligt anställda och företräder tillsammans 100.000 medlemmar. Förbunden som ingår är Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Tull Kust, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna och Recervofficersförbundet.  

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73
Nyhet

Så ser vi på nuläget i avtalsrörelsen

Under veckan beslutade förbundsstyrelsen att Fackförbundet STs inställning är att årets avtalsförhandlingar bör skjutas upp. Här kan du läsa mer om hur vi ser på den kommande avtalsrörelsen.