Avtal klart på Almega Spårtrafik

Nyhet
Idag blev avtalet för STs medlemmar inom Almegas bransch Spårtrafik klart.

- Avtalet är en framgång för oss och innebär förutom löneökningar att vi har fått till förändringar på flera områden. Vi är nöjda och kan konstatera att en av anledningarna till att vi har åstadkommit så bra resultat är samarbetet på den fackliga sidan, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

I korthet innehåller avtalet följande:

  • Löneökningar på 2,38 procent och en individgaranti på 240 kronor. 
  • Centrala arbetsgrupper kommer att kunna hantera frågor om arbetstider och restider i ett längre perspektiv
  • Partsgemensam arbetsgrupp där parterna åtagit sig konkreta åtgärder för att hitta lösningar på de ekonomiska och arbetsmässiga problemen kring loss of license.
  • Arbetsgivarna ska ta ett tydligare ansvar för våra medlemmar när det sker olyckor på grund av självmord, så kallade suicide by train.
  • Bemanningsråd ska inrättas på alla arbetsplatser, vilket ger STs företrädare en bättre insyn i viss- och deltidsanställningar,
  • Centrala rutiner för övervaknings- och kontrollsystem samt för alkohol- och drogtester.
  • Avtalet löper fram till den 30 april 2017.