Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

Press
Fackförbundet ST och Almega har tecknat ett nytt löneavtal för bransch järnvägsinfrastruktur. Avtalet innebär löneökningar på 2,38 procent och avtalet löper ut den 30 april 2017.  

- Utöver bra löneutveckling är vi nöjda med att kunna öka tryggheten för våra medlemmar. Vi har fått verktyg för att följa och utvärdera användandet av visstid, bemanning och entreprenörer, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

En viktig fråga för oss i ST är förbättrad arbetsmiljö. Avtalet innebär tydligare skrivningar om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön när det gäller arbetsbelastning, inlöst övertid och kränkande särbehandling.

Vi har också fått gehör för vårt krav att ersättningar som obekväm arbetstid och andra ersättningar ska räknas upp med de värdeökningar som avtalet ger.

Avtalet berör våra medlemmar inom Infranord AB, BS Resurspool AB, Emptiro Infrastruktur AB, JB Rail AB och Rallarn i Norr AB.