Arbetssökande är inga försökskaniner

Press
Idag överlämnar Arbetsförmedlingen sin analys till regeringen om hur arbetsmarknadspolitiken och  Arbetsförmedlingen ska göras om från grunden:

- Arbetsförmedlingen befinner sig mitt i ett krisläge med uppsägningar, kontorsnedläggningar och en IT-utveckling som haltar, säger Fredrik Andersson ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

- Mitt i de här pågående förändringarna ser vi en uppenbar risk för att de arbetssökande hamnar mellan stolarna. Tiden för att genomföra analysen har varit väldigt kort och alla parametrar har inte funnits med, vilket har lett till en stor osäkerhetsfaktor, fortsätter Fredrik Andersson.

- Staten kan inte dra sig tillbaka på de här sättet, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST. Det  här duger inte. Det leder till ekonomiska problem för kommunerna som redan är hårt ansträngda. Vår välfärd bygger på att människor arbetar och bidrar till den. Staten måste bidra med möjligheter för att människor ska kunna försörja sig genom arbete och ytterst är det regeringen som kan göra något åt detta. Det är dags att regeringen tar sitt ansvar.

- Vi kräver nu att resurserna till arbetsmarknadspolitiken återställs, att Arbetsförmedlingen snabbt får en ny ledning, att tidsplanen för omgörningen av Arbetsförmedlingen förlängs och att beslutet om att lägga ner kontoren rivs upp. Arbetslösa är inga försökskaniner, avslutar Britta Lejon.

Press

ST inom Arbetsförmedlingen JO-anmäler myndighetens hantering av kontorsnedläggningar

Idag JO-anmäler ST inom Arbetsförmedlingen myndighetens hantering av kontorsnedläggningar.