All tid ska ge pension

Press
Fackförbundet ST håller 27 och 28 maj förbundsstämma på Quality globe hotel i Stockholm. Vi i ST håller på och förhandlar tjänstepensionsavtalet, för personal inom staten, med Arbetsgivarverket och därför har pensioner varit uppe för diskussion och stämman har valt att göra följande uttalande:

Trenden under flera år har varit att allmänna pensionssystemets andel av den totala pensionen minskar. Det innebär att ju senare man är född desto längre måste man arbeta för att uppnå en bra allmän pension och desto viktigare blir det med en bra tjänstepension.

Just nu pågår förhandlingar mellan Fackförbundet ST och Arbetsgivarverket om tjänstepensioner. Vi i ST har utgångspunkten att medarbetare ska tjäna in avtalspensionen under hela sin anställning. Därför ska föräldralediga och sjukskrivna inte drabbas negativt av minskad avtalspension. Därför bör de över 65 år som väljer att jobba längre också tjäna in avtalspension.

För att kunna få en bra pension måste man orka arbeta hela sitt arbetsliv och för att möjliggöra det vill vi att de medarbetare som behöver får gå i delpension.

För att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft behövs bra villkor där tjänstepensionen är en väsentlig del.

Fackförbundet ST uppmanar Arbetsgivarverket att dela vårt synsätt att det krävs ett bra tjänstepensionsavtal för att öka attraktionskraften och för att försäkra sig om att vi fortsätter att ha en statsförvaltning i världsklass.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig verksamhet. För mer information se www.st.org

För mer information kontakta: