Person som är orolig över att förlora sitt jobb.

Vanliga frågor vid varsel och neddragningar

Nyhet
När arbetsgivaren går ut med varsel om uppsägningar uppstår ofta många frågor hos dig som berörs. Här kan du läsa hur våra rådgivare på ST Direkt svarar på några av de vanligaste frågorna i sådana här situationer.

Viktigt att veta när myndigheten ska minska antal anställda

Alla som jobbar statligt påverkas av politiska beslut och därför har du ett extra omfattande stöd om du skulle bli av med jobbet. Här går vi igenom processen, dina rättigheter och vilka trygghetsavtal som du omfattas av. 

Dina rättigheter och trygghetsavtal 

1. Jag är föräldraledig, vad gäller då?

Du kan bli uppsagd även om du är föräldraledig. Men din uppsägningstid börjar inte gälla förrän du återgår i tjänst efter din föräldraledighet. Detta gäller bara föräldraledighet på heltid, och om du väl fått besked om uppsägning så gäller skyddet bara under den pågående föräldraledigheten.

Du kan alltså inte ”skydda” dig genom att förlänga din föräldraledighet efter att du fått beskedet om uppsägning.

2. Jag är tjänstledig för studier/prov av annat arbete, vad gäller då?

Som tjänstledig kan du bli uppsagd precis som alla andra. Skulle det hända när du är tjänstledig från din ”gamla” arbetsgivare är det bra fråga den nya arbetsgivaren om en fast anställning är möjligt.

Se även till att både arbetsgivare och de fackliga företrädarna vet hur de kan nå dig och hålla dig informerad i och med att du inte är på plats på ditt gamla jobb.

3. Ska jag ställa in semesterplanerna nu?

Nej! Det finns inget egenvärde i att fatta sådana beslut om du inte vet mer konkret vad som kommer att hända och när. Ditt behov av återhämtning finns ju kvar och du har rätt att få ut din sommarsemester precis som vanligt.

4. Hur blir jag stöttad av ST?

Som medlem i ST har du lokala förtroendevalda som är med och förhandlar i de här situationerna. När de har kommit fram i processen kommer de informera om sin bild av hur förhandlingarna gått.

Ansvaret för att informera de anställda ligger dock på arbetsgivaren. Vi försöker dock alltid prioritera en kontinuerlig information till dig som medlem.

Du kan alltid vända dig till en ST-representant på din arbetsplats med dina frågor. Varför inte skicka in förslag på ämnen till nästa medlemsmöte redan nu?