142 000 jobbchanser i staten 2016-2020

Press
Idag presenteras Fackförbundet STs rapport Framtidsjobb i staten. Våra beräkningar visar att det skapas 142 000 jobbchanser inom staten mellan 2016 och 2020. De nya jobben skapas framför allt av pensionsavgångar och arbetsrotation, det vill säga att medarbetare söker andra jobb. Två av tre arbetsgivare säger att de ser ett ökat rekryteringsbehov.

- Vår rapport visar att det behöver anställas 142 000 personer inom staten de närmaste åren. Men då handlar det bara om återanställningar. Sverige behöver också rusta upp och anställa fler inom polisen, järnvägen, försvaret och myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen. Staten behöver rekrytera över 150 000 personer de kommande åren, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST  

Vår undersökning visar att ungefär en tredjedel av de unga kan tänka sig att jobba inom staten. Men kännedomen om de statliga jobben är låg och unga känner inte alltid till vilka jobb som staten kan erbjuda. Framför allt är det möjligheter att få göra samhällsnytta, att det finns många spännande arbetsuppgifter och trygghet som lockar till en anställning inom staten.

- För att lyckas med rekryteringen behöver fler unga se staten som en attraktiv arbetsgivare. Det staten kan göra är att erbjuda bra anställningsförmåner med konkurrenskraftiga löner, erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling. Karriärmöjligheterna behöver också bli tydligare och fler behöver få en fast anställning, kommenterar Britta Lejon.

Framtidsjobb i staten visar att den statliga arbetsgivaren ställer allt högre krav på framtida medarbetare. Förutom universitetsutbildning krävs ofta tidigare erfarenhet från statligt- eller offentligt arbete, stor kännedom om myndighetsutövning, flexibilitet och erfarenhet från utredningsarbete och projektledning. Idag är utbildningsnivån generellt sett högre inom staten än inom andra sektorer, 75 procent har en eftergymnasial utbildning. Vi i Fackförbundet ST erbjuder även studenter medlemskap och det är en av anledningarna till att vi har tagit fram rapporten.

Vissa delar av rapporten Framtidsjobb i staten bygger på svar från HR-ansvariga inom staten. Flest jobbchanser skapas för:

  • Civilingenjörer och tekniker med specialistkompetenser
  • Civilekonomer med inriktning mot nationalekonomi och/eller med specialistkompetens
  • IT-specialister och IT-tekniker
  • Jurister med tingsmeritering, inriktning mot förvaltningsrätt eller EU-rätt
  • Naturvetare inom miljövård
  • Kvalificerade statsvetare