Vi vill mer för framtidens pensionärer

Nyhet
Idag informerade Arbetsgivarverket om innehållet till det nya pensionsavtal som ska ersätta avtaletde sa upp i förra veckan. Vi har förhandlat om framtidens pensionsavtal sedan hösten 2013. Dessa diskussioner gav många framgångar, som idag redovisas av Arbetsgivarverket, men det de presenterar idag är inte tillräckligt för oss och mycket är fortfarande olöst!

I det som Arbetsgivarverket skriver idag ser vi att de inte kommit längre än där vi var i juni. Då ställde Arbetsgivarverket ett ultimatum, släpp era medlemmars frågor eller lämna förhandlingsbordet.

ST, tillsammans med de övriga förbunden inom OFR/S, P, O* såg det inte som möjligt att vid det tillfället skriva på ett ofärdigt avtal som inte innehöll lösningar på våra viktiga frågor. I den information som Arbetsgivarverket idag har kommunicerat noterar vi att man fortfarande inte tagit hänsyn till framtidens utmaningar.

ST tillsammans med förbunden inom OFR/S, P, O vill fortsätta förhandla om hur vi möter de utmaningar som ett längre arbetsliv innebär:

• Hur ska vi få fler att orka arbeta längre upp i åldrarna? Idag ser vi att sjuktalen ökar, denna trend kommer att eskalera om vi som parter inte tar vårt ansvar och försöker hitta lösningar.

• Hur ska vi lösa framtidens kompetensförsörjning om villkoren för chefer och specialister urholkas?

• Hur ska vi säkerställa säkerheten då Arbetsgivarverket höjer pensionsåldrarna för framtida flygledare och officerare?

Vi vill ta ansvar för dessa frågor och vill förhandla fram lösningar innan vi tecknar på ett pensionsavtal för framtidens anställda inom staten.

*Offentliganställdas förhandlingsråd. En förhandlingsorganisation i vilken bland andra ST ingår och som förhandlar med Arbetsgivarverket

Marie-Therese Gyllhede

Marie-Therese Gyllhede

Central ombudsman
08-790 51 56