Välkommet med en till pappamånad

Press
Fackförbundet ST ser positivt på förslaget att ytterligare en månad i föräldraförsäkringen reserveras för respektive förälder. Vi tillstyrker därför den statliga utredning som nu är ute på remiss.  

Förslaget innebär en förändring av Socialförsäkringsbalken där ytterligare 30 dagar inom föräldraförsäkringen reserveras till respektive förälder. Det innebär att totalt 90 dagar reserveras för varje förälder om barnet har två föräldrar.

- Vi i ST anser att det är viktigt att åstadkomma en mer jämställd fördelning av föräldraledighet för att nå en mer jämställd arbetsmarknad och är därför positiva till förslaget om ytterligare en pappamånad, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Den statliga arbetsmarknaden är relativt jämställd jämfört med andra sektorer som exempelvis den privata arbetsmarknaden. Det finns ändå mer att göra och ett viktigt mål för ST är att åstadkomma lika lön för likvärdigt arbete. Vi vet utifrån forskningen att föräldraledigheten har en betydande påverkan på hur jämställdheten på arbetsmarknaden utvecklas.

- Undersökningar från Försäkringskassan visar att kön är en starkare faktor än ekonomi vid uttag av föräldrapenning. Förslaget om att reservera ytterligare en månad till respektive förälder är ett steg i rätt riktning, avslutar Britta Lejon.

Här finns remissvaret i sin helhet http://www.st.org/st-vill-1/sts-rapporter/remissvar/

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73, eller viasofia.johansson@st.org.