Tack från Vi-skogen

Nyhet
I dagarna fick ST ett tack från Vi-skogen. De skriver: Varmt tack för er gåva till Vi-skogens arbete. Med er gåva kan fler småbrukande bönder i östra Afrika ställa om till ett hållbart jordbruk. Träd och grödor planteras tillsammans, vilket ökar skördarna och i sin tur böndernas inkomster. Träden hjälper familjerna att bli självförsörjande.

Tacket har sin grund i att ST från 1 april samarbetar med Vi-skogen. Det betyder bland annat, att om du som idag betalar din medlemsavgift till ST via avi, istället väljer att betala din avgift via autogiro, så planterar vi ett träd i Vi-skogen! Förutom att du förenklar för dig själv så gör du alltså också en god gärning.

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom. I över 30 år har Vi-skogen arbetat med att plantera träd i östra Afrika, ett av de allra fattigaste områdena i världen och med lite hjälp av dig kan de plantera ännu fler träd.

Läs mer om Vi-skogen