Bara en av tre unga vuxna vill jobba i staten

Press
Fackförbundet STs nya rapport Karriär och framtidsjobb i staten visar att bara en av tre unga vuxna vill jobba i staten. Detta trots att det kommer skapas 160 000 jobbchanser inom statlig verksamhet fram till 2018.

Anledningen till att det skapas många nya jobb i staten beror på stora pensionsavgångar, normala jobbyten och nya arbetsuppgifter för statliga myndigheter. Staten behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om arbetskraften.

- Jag vill att det ska införas traineejobb på statliga arbetsplatser. Många välutbildade ungdomar saknar idag jobb eller har svårt att få sin första anställning, samtidigt som staten står inför stora rekryteringsbehov, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

När unga fritt får välja faktorer för framtida yrke hamnar intressanta arbetsuppgifter högst upp, tätt följt av bra lön, personlig utveckling, bra balans mellan arbete och privatliv samt trygghet.

- Det krävs konkurrenskraftig löneutveckling för statligt anställda. För att öka attraktionskraften bör fler myndigheter satsa på att stärka statstjänstemannarollen, införa mentorprogram för nyanställda och skapa tydliga karriärvägar på arbetsplatserna, fortsätter Britta Lejon.

Vår rapport visar att det kan skapas många kvalificerade jobb inom staten under de närmaste åren. Men det finns risk att den statliga arbetsgivaren inte förmår att attrahera unga kvalificerade medarbetare. Det skulle allvarligt skada den svenska rättsstaten. En väl fungerande statlig verksamhet skapar jobb, tillväxt och välfärd i hela vårt land. Därför är det dags att investera i morgondagens medarbetare redan nu. Unga vuxna vill, precis som många andra, ha trygghet och fasta anställningar.

- Se till att tillsvidareanställning blir norm för permanenta arbetsuppgifter. Att nästan en av fyra som arbetar inom staten är visstidsanställd är inte rimligt. Unga vuxna har rätt att känna trygghet i arbetslivet, avslutar Britta Lejon.

I Karriär och framtidsjobb i staten är det över 500 unga vuxna som har svarat på frågorna. Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i svarsfrekvenser när det gäller kön och ålder. Det är 223 myndigheter och verk som har svarat på enkäten.

För mer information: Kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 ellersofia.johansson@st.org