Anders Borg, vad vill du göra åt arbetslösheten?

Debatt
Arbetslösheten i Sverige är historiskt hög. I dag ska Anders Borg presentera ett program för ekonomi och full sysselsättning på moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Fackförbundet ST förväntar sig att Anders Borg ger svar på våra frågor i programmet för full sysselsättning.

Arbetsförmedlingen är den myndighet som genomför de arbetsmarknadspolitiska insatser som regeringen beslutar om. ST är största fackförbundet inom Arbetsförmedlingen och vi har frågat våra medlemmar vad de anser om de åtgärder som görs för att få fler i arbete. Cirka 2 400 medlemmar har svarat i rapporten Uppdrag: jobb!. Den åtgärd som arbetsförmedlarna vill se mer av, utan tvekan, är arbetsmarknadsutbildning. Både för att stärka befintlig kompetens och för att utveckla ny kompetens för framtidens jobb. Vi undrar därför om du Anders Borg vill satsa mer på arbetsmarknadsutbildning för att få fler i arbete? 

På andra plats när arbetsförmedlare får lista åtgärder för fler människor i arbete så kommer politiska åtgärder för att öka efterfrågan. Fackförbundet ST menar att det behövs politiska beslut för att stimulera efterfrågan i samhället. Det behövs satsningar på järnväg och vägar. Det behöver investeras i bostadsbyggande och vi behöver satsa mer på forskning och utveckling. Vi behöver rusta Sverige för en miljömässig hållbar framtid. Vi undrar därför Anders Borg, vilka efterfrågestimulanser är du beredd att göra? 

Under de senare åren har vi sett en trend att arbetslösa står utan arbete en allt längre tid, det gäller både ungdomar och vuxna. När en arbetssökande anses vara långtidsarbetslös erbjuds jobb- och utvecklingsgarantin. Det är en av de största arbetsmarknadspolitiska insatserna som finns. Det är dock bara 13 procent av arbetsförmedlarna som tycker att det är ett tillräckligt stöd för de arbetssökande. Arbetsförmedlarna menar att insatserna kommer igång för sent, att insatserna har för låg kvalitet och att många behöver ett mer omfattande stöd tidigt i arbetslösheten. Är du Anders Borg beredd att se till att de arbetssökande får insatser tidigare och av bättre kvalitet? 

Fackförbundet ST anser att Arbetsförmedlingen ska ha ett nationellt uppdrag för att garantera en helhetssyn på arbetsmarknadspolitiken. Deras huvudsakliga uppgift ska vara att förmedla arbete och erbjuda individbaserade arbetsmarknadsåtgärder. Medan moderaterna passar i dessa frågor har Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat förslag på andra lösningar där statens ansvar minskar. Kan du Anders Borg ge besked om att Arbetsförmedlingen ska ha ett nationellt förmedlingsuppdrag?  

ST inom Arbetsförmedlingen har också undersökt hur det står till på den egna arbetsplatsen. Rapporten En tyst myndighet visar att medlemmar, chefer såväl som andra anställda, anser att det är mycket detaljstyrning och tungrodd administration. Allvarligast av allt, det finns inte tid för kärnuppgiften, att förmedla jobb. Rapporten visar också att många är rädda för att säga vad de tycker och tänker, en anledning är rädsla för repressalier. Att inte ta hand om medarbetarnas kunskap och förslag är att missköta medarbetare och Arbetsförmedlingen. Det är ett slöseri för hela samhället. Vi undrar därför Anders Borg, är du beredd att stå upp för Arbetsförmedlingens personal och se till att de får en bättre arbetsmiljö?