Få nytt jobb genom Trygghetsstiftelsen

Blivit av med jobbet? Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är statligt anställd på vägen mot ett nytt arbete.

Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna
har möjlighet att få stöd i ditt jobbsökande från Trygghetsstiftelsen. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda.

Vem kan få stöd?

Det stöd du kan få beror bland annat på när blev du uppsagd eller när din tidsbegränsade anställning löpte ut. Här hittar du detaljerad information om villkoren för att få stöd

Vägen mot ett nytt jobb - så går det till

1. Din arbetsgivare anmäler dig till Trygghetsstiftelsen

Du kan som enskild inte anmäla dig själv. Anmälan ska ske i anslutning till att du som arbetstagare underrättas om att anställningen upphör.

Innan anmälan kommit in till Trygghetsstiftelsen är det din arbetsgivare som ska ge dig information om omställningsavtalet. Om du inte får information kontakta gärna oss på 0771-555 444 eller mejla stdirekt@st.org

2. Du träffar din rådgivare

Processen inleds med att du får träffa din rådgivare på stiftelsen som berättar om dina möjligheter och vilket stöd du kan få. Din rådgivare kommer att finnas med dig till dess att din situation är löst. 

3. Du gör en handlingsplan

Du skapar en handlingsplan som passar just din situation. Det du och din rådgivare kommer överens om kan till exempel vara jobbcoachning, cv-rådgivning eller någon annan jobbsökaraktivitet.

4. Ni följer upp hur det går

Du och din rådgivare har kontakt för att följa upp hur det går. Målet är nytt jobb eller en annan bra lösning som passar dig.

Många hittar jobb snabbt

De flesta av Trygghetsstiftelsens kunder hittar ett nytt jobb snabbt. 8 av 10 som kommer från en tillsvidareanställning brukar hitta en lösning innan uppsägningstiden är slut. Erfarenheten säger också att ju snabbare man kommer igång med att söka jobb, desto snabbare går det

Läs mer om Trygghetsstiftelsen och vad de kan erbjuda dig

Så fungerar omställningsavtalet

Om du förlorar du ditt jobb skyddas du av STs avtal. Omställningsavtalet är ett av dessa avtal som ger dig bra trygghet och förmåner. Förmånerna kan se lite olika ut beroende på hur lång anställningstid du har haft.

Läs mer

Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.