CV-layout

Syftet med ett CV är att presentera dig själv, dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter på ett så bra sätt som möjligt. Här kommer tips på hur ett bra CV ser ut.

Hur ser ett bra CV ut?

Ett CV ska på ett tydligt sätt redogöra för de meriter som du som arbetssökande har. Ditt CV ska skickas med ditt ansökningsbrev och komplettera det personliga brevet och dina referenser. 

Det är viktigt att ditt CV:

 • Är informativt
 • Är lättläst
 • Har god layout

Layout i ditt CV

 • Håll dig till ett eller två typsnitt i hela ditt CV. På så sätt uppfattas det inte rörigt.
 • Var konsekvent med hur du använder stilar i rubriker.
 • Numrera alltid sidorna om ditt CV innehåller fler än en sida.
 • Tänk på att den som läser ditt CV med stor sannolikhet kommer skriva ut det i svartvitt och A4-format. Använd därför inte för ljus färgtext och håll dig till A4.
 • Gör ditt CV mer luftigt och lättläst genom att göra radavståndet större, alltså större än standardinställningen i de flesta skrivprogram.  

Exempel på olika layouter

Hur många sidor ska ditt CV vara?

Det kan variera. Men det är bra om du håller dig under 3 sidor. En regel som du kan ha är att ju längre CV – desto kortare personligt brev. 

Här hittar du tips på hur du skriver personligt brev.

Foto i ditt CV

Det blir allt vanligare att ha med en bild på sig själv i sitt CV. Det kan finnas både för- och nackdelar med detta och det är helt upp till dig själv hur du väljer att göra. 

Vad du ska vara medveten om är att det ökar risken för att du blir bedömd på andra grunder än din kompetens. Den som ser bilden kommer per automatik att bilda sig en uppfattning om dig utifrån din bild, mer eller mindre omedvetet. 

Å andra sidan är det många rekryterare som tycker det är trevligt att ”få ett ansikte” på personen i fråga, och att det blir lättare att komma ihåg sökanden med bild. 

Om du väljer att ha med ett foto så ska du tänka på detta:

 • Det ska vara ett enkelt porträttfoto som ger ett professionellt intryck
 • Tänk på att vara välklädd
 • Välj en neutral bakgrund
 • Le!