Anställningsavtal

Ditt anställningsavtal visar var du är anställd och av vem. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som ska finnas med i ditt anställningsavtal men många av dina villkor på jobbet regleras i kollektivavtalet.

Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt men de kan vara svårare att bevisa. Om du och din arbetsgivare skriver ett skriftligt anställningsavtal kan du granska det noga, lättare komma ihåg vad ni kommit överens om och även be en tredje part titta på det.

Som medlem i ST kan du skicka in ditt anställningsavtal till vår rådgivning ST Direkt så granskar de avtalet åt dig.

Vad anställningsavtalet ska innehålla

Enligt LAS ska dessa punkter finnas med i ett avtal:

 • Ditt namn och adress
 • Arbetsgivarens namn och adress
 • Arbetsplatsen
 • Kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och titel
 • Anställningsform
 • Anställningens startdatum
 • Uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • Din lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • Arbetstider
 • Semesterdagar eller semesterersättning
 • Vilket kollektivavtal som gäller

När ska anställningsavtalet skrivas

Ditt anställningsavtal ska helst vara påskrivet när du börjar jobba. Enligt LAS ska du få information om din anställning senast en månad efter att du har börjat jobba. Men om din anställning är kortare än 3 månader har arbetsgivaren inte någon skyldighet att lämna ut informationen.

Om du jobbar utomlands ska du få informationen innan du reser iväg.

Kollektivavtal på arbetsplatsen

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du automatiskt av det. I kollektivavtalet regleras många aspekter kring din anställning, bland annat arbetstid, semesterersättning, tjänstepension, försäkringar och uppsägningstid. Ofta är det förbättringar av lagen, exempelvis fler semesterdagar eller högre ersättning om du blir sjuk.

 • Följer din arbetsgivare ett kollektivavtal är det inte lika viktigt att få med alla de uppgifterna i anställningsavtalet.
 • Om din arbetsplats inte har kollektivavtal blir det extra viktigt att det framgår i ditt anställningsavtal vilka villkor som du ska arbeta efter.

Är du osäker på om ditt anställningsavtal ser rätt ut? Ring vår rådgivning ST Direkt så granskar de avtalet åt dig. De har öppet alla vardagar 8-17 på 0771-555 444.

Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.