Uppsägning

Antingen kan du själv säga upp dig eller så kan din arbetsgivare göra det. Fackförbundet ST kan hjälpa dig om du har blivit uppsagd eller om det finns risk att du blir det. Kontakta oss direkt.

Du kan själv säga upp dig när du vill utan att behöva ange skäl för uppsägningen. Säger arbetsgivaren upp dig måste det däremot enligt lag finnas saklig grund för uppsägningen, oavsett om det rör sig om uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning av personliga skäl. 

Olika anledningar till uppsägning

  • Du säger upp dig själv
  • Du sägs upp på grund av arbetsbrist
  • Du sägs upp på grund av personliga skäl (till exempel brottslighet på jobbet, att du missköter ditt jobb eller att du vägrar göra vissa uppgifter. Sjukdom är vanligtvis inte saklig grund för uppsägning).
  • En tidsbegränsad anställning löper ut
  • Arbetsgivaren kan avskeda dig, avbryta anställningen omedelbart, om du gjort dig skyldig till ett grovt fel

Uppsägning, avsked och varsel

Det är skillnad mellan varsel, uppsägning och avsked.

  • Avskedad kan du bara bli om du misskött dig grovt på jobbet. Då upphör din anställning direkt.
  • En uppsägning måste det finnas saklig grund för och du har rätt att få den skriftligt från arbetsgivaren. Vid en uppsägning gäller även den uppsägningstid som är förhandlad.
  • Varsel är när arbetsgivaren förvarnar om att en större mängd (minst 5) uppsägningar kommer ske inom organisationen.

Fackförbundet ST hjälper dig om du blir uppsagd

Vi kan hjälpa dig så att du får koll på vad som gäller för exempelvis uppsägningstider, eventuell företrädesrätt till återanställning och stöd i omställningen. Saknas saklig grund kan Fackförbundet ST bestrida uppsägningen och förhandla för dig.

Kontakta ditt lokala fack eller ST Direkt.

Kollektivavtalet - din trygghet om du blir uppsagd

Omställningsavtalet är det kollektivavtal som reglerar vad som händer om du blir uppsagd. Du kan läsa hela avtalet här. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar också vad som gäller om du blir uppsagd. 

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.