Det statliga omställningsavtalet

Förlorar du ditt jobb skyddas du av STs avtal. Omställningsavtalet är ett av dessa avtal som ger dig bra trygghet och förmåner. Förmånerna kan se lite olika ut beroende på hur lång anställningstid du har haft.

Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om omlokaliserade myndigheter, en avdelning som läggs ner eller en anställd som inte får en förnyad anställning. Därför har ST tecknat ett avtal som ger dig skydd utifall du skulle bli av med jobbet. Avtalet kallas omställningsavtalet.

Vem kan få hjälp?

Avtalet gäller för anställda inom det statliga området som blir arbetslösa på grund av arbetsbrist, omlokalisering eller när tidsbegränsade anställningar löper ut. För att omfattas behöver du ha varit fast anställd i ett år eller visstidsanställd i två år. Ju längre du varit anställd desto mer stöd har du rätt till. 

Omställningsavtalet

Så fungerar det

Avtalet ger rätt till särskilda åtgärder för att du lättare ska hitta en ny anställning. Bland annat kan avtalet ge dig rätt till:

  • Planeringssamtal där du och arbetsgivaren planerar din framtid 
  • Individuella åtgärder för din omställning 
  • Ekonomisk förstärkning 

Stöd från Trygghetsstiftelsen

Din arbetsgivare ska anmäla dig till Trygghetsstiftelsen. Där får du hjälp av en konsulent att göra en handlingsplan och du kan få stöd med exempelvis jobbcoachning eller starta eget-rådgivning. 

  • 8 av 10 som fick hjälp av stiftelsen under första halvåret 2016 hade löst sin situation vid uppsägningstidens slut.

Ekonomisk förstärkning

För dig som blir arbetslös och har rätt till a-kassa kan omställningsavtalet ge så kallad avgångsersättning, till dig som tjänar mer än a-kassans tak. Ersättningen gör att du får ut 80 procent av din faktiska lön. Beroende på vilken arbetsform du hade innan arbetslösheten kan längden på ersättningstiden variera.

Frågor om avtalet

Har du frågor och funderingar på hur omställningsavtalet fungerar, eller om du själv hamnat i en omställningssituation, kontakta ST Direkt på telefon 0771 555 444 eller ditt lokala fack
 

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.