Din tjänstepension enligt kollektivavtalet

En viktig del i din pension är den kollektivavtalade tjänstepensionen. Den fyller på din allmänna pension och ger dig en bättre ekonomi som pensionär. Särskilt för dig med högre lön har den stor betydelse. Genom tjänstepensionen får du pension också för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp.

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du av tjänstepension. Inom STs område finns två olika kollektivavtal om tjänstepension. Vilket som gäller för dig beror på var du arbetar.

  • Om du arbetar vid myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse gäller avtalet PA 16.
  • Om du arbetar i ett privat eller statligt ägt bolag gäller ITP-avtalet (såvida du inte arbetar på PostNord som har ett eget pensionsavtal).

Prognos för din pension hittar du på minpension.se