Delpension

För dig som arbetar på myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller i en statsunderstödd stiftelse finns ett avtal som ger dig möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om delpension.

Du kan få delpension tidigast från 61 år och som längst tills du fyller 65 år. Det är din arbetsgivare som bestämmer om du får delpension eller inte.

Går arbetsgivaren med på att du går i delpension, kan du minska din arbetstid med som mest 50 procent. Du får då ersättning med 60 procent av det inkomstbortfall som arbetstidsminskningen innebär.

Ersättningen betalas ut av Statens Tjänstepensionsverk.

Läs mer på hos Statens Tjänstepensionsverk.

Nyhet
Publikts löpsedel 5 2018

Publikts löpsedel 5 2018

Senaste löpet till Publikt. Ladda hem, skriv ut och sätt upp på jobbet.