Delpension/Flexpension

För dig som arbetar på myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller i en statsunderstödd stiftelse finns ett avtal som ger dig möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om delpension.

När du som är född 1987 eller tidigare fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension. Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent. Din tjänstepension kan påverkas om du får delpension.

För dig som är född 1988 eller senare gäller i stället något som heter ålderspension flex. Det fungerar som en slags delpension för att du ska ha möjlighet att kunna minska din arbetstid i slutet av arbetslivet. Ett sådant uttag av ålderspension flex är helt frivilligt från arbetstagarens sida men för att du samtidigt ska kunna gå ned i arbetstid krävs en överenskommelse med din arbetsgivare.

Ersättningen betalas ut av Statens Tjänstepensionsverk.

Läs mer om delpension hos Statens Tjänstepensionsverk

Läs mer om flexpension här

Vill du fördjupa dig i PA 16 Pensionsavtalet för statligt anställda? Läs denna pdf från OFR