ST om utlokalisering av statliga myndigheter

Vi i Fackförbundet ST tycker att det är viktigt att det finns statlig verksamhet i hela landet. Medborgare ska kunna få bra service, oavsett var i landet de bor. Just nu är flyttning av statliga myndigheter från storstäder till andra kommuner, utlokalisering, aktuellt eftersom regeringen har sagt att de vill genomföra det.

ST tycker

 • Det ska finnas statlig service i hela landet.
 • Satsa mer på att utveckla det som redan finns i form av exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Länsstyrelser. Våra medlemmar behöver få fler kollegor.
 • I första hand bör nya myndigheter placeras ut när de skapas.
 • Om en utlokalisering ska fungera så behövs det ett genomtänkt beslutsunderlag från Regeringskansliet
 • En utlokalisering är ett sätt att flytta jobb från en ort till en annan. Summan av antalet jobb är konstant.
 • För de medlemmar som jobbar i en verksamhet som ska utlokaliseras så är det en tuff situation att välja mellan att flytta och att förlora sitt jobb.

Vi gör

 • Vi ordnar seminarier och diskuterar de olika möjligheterna som finns med att styra statlig verksamhet
 • Vi träffar politiker och delger de erfarenheter som vi har samlat på oss om utlokalisering
 • Vi följer kunskapsutvecklingen och tar del av vad andra tycker och tänker
 • Vi har tagit fram en rapport som analyserar statens förutsättningar


Utlokalisering i media

DN-debatt

Tidningen Arbetet

Tidningen Publikt

Ny rapport om statens sviktande förtroende

Människors tilltro till staten minskar. STs nya rapport belyser frågor och analyserar orsakerna bakom den sviktande tilliten till samhällets institutioner. 

I rapporten lyfts tre centrala frågor för svensk statsförvaltning.

 • Vilka är orsakerna till detta minskade förtroende? 
 • Vad beror det på? 
 • Vilka konsekvenser innebär medborgarnas minskade tilltro till staten?