FAQ Omlokalisering av myndigheter

Har du frågor om vad som gäller vid en omlokalisering av en statlig myndighet så kanske du hittar svaret här nedan. En mycket god källa är också ditt lokala ST-fack. Det är de som vet vad som händer på din arbetsplats och vilka villkor som förhandlats fram.

Allmänt om omlokalisering av myndigheter

Fråga: Hur ser ST på omlokalisering av myndigheter till andra orter?

Svar: Fackförbundet ST tycker att det är viktigt att det finns statlig verksamhet i hela landet.

Medborgare ska kunna få bra service, oavsett var de bor. Därför bör regering och riksdag satsa mer på att utveckla det som redan finns i form av exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Länsstyrelser.

I första hand bör nya myndigheter placeras ut rätt när de skapas. Om en omlokalisering ska fungera så behövs det ett genomtänkt beslutsunderlag från regeringskansliet. För de ST-medlemmar som jobbar i en verksamhet som ska omlokaliseras så kan det vara en tuff situation att välja mellan att flytta och att förlora sitt jobb.

Vad är omlokalisering?

Omlokalisering innebär att regeringen har fattat beslut om att en myndighet, del av myndighet ska förflyttas till ny ort vilket innebär att arbetstillfällena också flyttas.

Detta är inte att förväxla med när myndigheten beslutar om verksamhetsförändringar som kan leda till flytt av lokal.

 
 

Vad gör ST för att påverka omlokaliseringar av myndigheter?

 

 • ST ordnar seminarier och diskuterar styrningen av statlig verksamhet.
 • ST träffar politiker/politiska tjänstemän/utredningar och delger våra erfarenheter.
 • ST följer och påverkar kunskapsutvecklingen genom att analysera och sammanställa erfarenheter. Exempelvis har ST sammanställt Statskontorets erfarenheter om vad som krävs vid en omlokalisering.
 • ST har tagit fram en rapport som analyserar statens förutsättningar. Den kan du hämta här nedan.
 • ST följer upp och analyserar arbetet kring myndigheter som omlokaliseringar.​
   

Vad händer på arbetsplatsen vid en omlokalisering?

Svar: När myndigheten har fått besked om ett omlokaliseringsbeslut behöver lokala facket och arbetsgivaren inleda dialog om hur detta ska ske.

Detta arbete bör leda till en rad olika saker, exempelvis:

 • Tidsplan för omlokaliseringen
 • Vilka som omfattas
 • Vilka som följer med och inte
 • Rekryteringar
 • Kompetensöverföring             
 • Riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv
 • Tecknande av lokalt kollektivavtal (omlokaliseringsavtal) som reglerar villkoren i processen för de anställda.

Hur fungerar omställningsavtalet?

Svar: Avtalet gäller för anställda inom det statliga området som blir arbetslösa på grund av arbetsbrist, omlokalisering eller när tidsbegränsade anställningar löper ut. För att omfattas behöver du ha varit fast anställd i ett år eller visstidsanställd i två år. Ju längre du har varit anställd desto mer stöd har du rätt till.

Avtalet ger rätt till åtgärder för att du lättare ska hitta en ny anställning. Avtalet kan ge dig rätt till:

 • Planeringssamtal där du och arbetsgivaren planerar din framtid
 • Individuella åtgärder för din omställning
 • Ekonomisk förstärkning

Din arbetsgivare ska anmäla dig till Trygghetsstiftelsen. Där får du hjälp av en konsulent att göra en handlingsplan och du kan få stöd med exempelvis jobbcoachning eller starta eget-rådgivning.

Åtta av tio som fick hjälp av stiftelsen 2016 hade löst sin situation vid uppsägningstidens slut. 89 procent har nytt jobb inom ett halvår.

För dig som blir arbetslös och har rätt till a-kassa kan omställningsavtalet ge så kallad A-kasseförstärkning  till dig som tjänar mer än a-kassans tak. Ersättningen gör att du får ut 80 procent av din faktiska lön under 300 ersättningsdagar.

Hur fungerar omställningsavtalet vid omlokalisering?

Svar: En arbetstagare som är arbetsskyldig på en ny ort i samband med en omlokalisering, men som väljer att inte följa med och därför säger upp sig själv, omfattas av omställningsavtalet. Ett krav är att man varit anställd minst ett år. I en sådan situation aktualiseras inte den förlängda uppsägningstiden.

Kan parterna lokalt enas om skräddarsydda lösningar för omlokalisering?

Svar: Ja. Det kan parterna lokalt och ST anser att det bör ske i form av att teckna ett kollektivavtal för att säkerställa villkoren för de anställda under processen. Dessa kollektivavtal kan se olika ut. Det förekommer regler för veckopendling, ersättning för flytt, krav på att man ska skriva sig på orten etc. etc.

Omlokalisering till annan ort

Fråga: Min myndighet ska omlokaliseras till annan ort. Vad händer med min anställning?
Svar: Är det så att du har arbetsskyldighet och inte vill flytta med leder det till att du behöver säga upp dig själv. Du får tillträde till Omställningsavtalet men med vissa begränsningar.

Fråga: Måste jag flytta med?
Svar: Du behöver inte flytta med. Väljer du att inte flytta med innebär det att du måste säga upp dig själv. Du får tillträde till Omställningsavtalet, men med vissa begränsningar.

Omlokalisering inom samma ort

Säkerställ att det verkligen handlar om ett omlokaliseringsbeslut och inte en verksamhetsförändring som lett till flytt av lokal.

Fråga: Min myndighet ska omlokaliseras till en förort i staden där vi redan finns. Kan jag tacka nej till att flytta med och ändå omfattas av omställningsavtalet?

Svar: Du har arbetsskyldighet såvida du inte har särskilda skrivningar i ditt anställningsavtal. Om du trots det inte vill flytta med leder situationen till arbetsbrist, men inte till uppsägning för du anses ha fått ett skäligt erbjudande. Situationen jämställs med egen uppsägning och du har inte tillträde till Omställningsavtalet.

I mitt anställningsbevis eller anställningsavtal står inget arbetsställe angivet

Svar: Försök få detta inskrivet i ditt anställningsbevis eller anställningsavtal. Det kan vara svårt att få arbetsgivaren att göra detta, men det är alltid värt ett försök. Kontakta också ditt lokala ST fack. 

Nyheter från 3 juli 2018

I början av juli förhandlade ST fram en del förbättringar i omställningsavtalet. ST lyckades åstadkomma ökad trygghet för medlemmarna genom:

Att Trygghetsstiftelsen redan får komma ut till myndigheterna, efter det att regeringsbeslutet om omlokalisering blir känt, för att informera om vad som gäller.  

Att berörda medlemmar kan få 1-3 samtal med Trygghetsstiftelsen i syfte att få stöd inför sina egna beslut om de vill flytta med eller inte.

Att berörda medlemmar som har behov kan få individuella åtgärder av stiftelsen 6 månader innan flytt.

De nya villkoren gäller omedelbart och berör medlemmar med nationell arbetsskyldighet. Förhandlingarna har varit gemensamma för samtliga fackförbund inom staten; Seko, Saco-S, OFR/S, P, O (Fackförbundet ST ingår i OFR).

 

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.