FAQ Utlokalisering av myndigheter

Har du frågor om vad som gäller vid en utlokalisering av en statlig myndighet så kanske du hittar svaret här nedan. En mycket god källa är också ditt lokala ST-fack. Det är de som vet vad som händer på din arbetsplats och vilka villkor som förhandlats fram.

Allmänt om utlokalisering av myndigheter

Fråga: Hur ser ST på utlokalisering av myndigheter till andra orter?

Svar: Fackförbundet ST tycker att det är viktigt att det finns statlig verksamhet i hela landet.

Medborgare ska kunna få bra service, oavsett var de bor. Därför bör regering och riksdag satsa mer på att utveckla det som redan finns i form av exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Länsstyrelser.

I första hand bör nya myndigheter placeras ut rätt när de skapas. Om en utlokalisering ska fungera så behövs det ett genomtänkt beslutsunderlag från regeringskansliet. För de ST-medlemmar som jobbar i en verksamhet som ska utlokaliseras så kan det vara en tuff situation att välja mellan att flytta och att förlora sitt jobb.

Fråga: Vad gör ST för att påverka utlokaliseringar av myndigheter?

Svar: 

  • ST ordnar seminarier och diskuterar styrningen av statlig verksamhet.
  • ST träffar politiker/politiska tjänstemän/utredningar och delger våra erfarenheter.
  • ST följer och påverkar kunskapsutvecklingen genom att analysera och sammanställa erfarenheter. Exempelvis har ST sammanställt Statskontorets erfarenheter om vad som krävs vid en utlokalisering.
  • ST har tagit fram en rapport som analyserar statens förutsättningar. Den kan du hämta här nedan.

Fråga: Hur fungerar omställningsavtalet?

Svar: Avtalet gäller för anställda inom det statliga området som blir arbetslösa på grund av arbetsbrist, utlokalisering eller när tidsbegränsade anställningar löper ut. För att omfattas behöver du ha varit fast anställd i ett år eller visstidsanställd i två år. Ju längre du har varit anställd desto mer stöd har du rätt till.

Avtalet ger rätt till åtgärder för att du lättare ska hitta en ny anställning. Avtalet kan ge dig rätt till:

  • Planeringssamtal där du och arbetsgivaren planerar din framtid 
  • Individuella åtgärder för din omställning
  • Ekonomisk förstärkning

Din arbetsgivare ska anmäla dig till Trygghetsstiftelsen. Där får du hjälp av en konsulent att göra en handlingsplan och du kan få stöd med exempelvis jobbcoachning eller starta eget-rådgivning.

  • 8 av 10 som fick hjälp av stiftelsen 2016 hade löst sin situation vid uppsägningstidens slut.
  • 89 procent har nytt jobb inom ett halvår.

För dig som blir arbetslös och har rätt till a-kassa kan omställningsavtalet ge så kallad avgångsersättning, till dig som tjänar mer än a-kassans tak. Ersättningen gör att du får ut 80 procent av din faktiska lön under 300 ersättningsdagar.

Fråga: Hur fungerar omställningsavtalet vid utlokalisering?

En arbetstagare som är arbetsskyldig på en ny ort i samband med en utlokalisering, men som väljer att inte följa med och därför säger upp sig själv, omfattas av omställningsavtalet. Ett krav är att man varit anställd minst ett år. I en sådan situation aktualiseras inte den förlängda uppsägningstiden.

Fråga: Kan parterna lokalt enas om skräddarsydda lösningar för omställning?

Svar: Ja, det är inte ovanligt att det träffas någon form av lokal överenskommelse kring utlokaliseringen som även påverkar villkoren för de anställdas omställning. Dessa överenskommelser kan se väldigt olika ut. Det förekommer regler för veckopendling, ersättning för flytt, krav på att man ska skriva sig på orten etc. etc.

Utlokalisering till annan ort

Fråga: Min myndighet ska utlokaliseras till annan ort. Vad händer med min anställning?
Svar: Tjänstgöringsorten flyttas, men du behåller din anställning. Du kommer att erbjudas möjligheten att flytta med för att arbeta på den nya orten.

Fråga: Måste jag flytta med?
Svar: Du har rätt att behålla din anställning, men på ny tjänstgöringsort. Naturligtvis måste du inte flytta med. Du kan tacka nej, men då riskerar du att förlora din anställning.

Fråga: Vad händer om jag väljer att inte flytta med?
Svar: Då kommer du sannolikt att bli av med din anställning. Då omfattas du av omställningsavtalet.

Fråga: Gäller omställningsavtalet om jag inte flyttar med?
Svar: Ja, omställningsavtalet gäller.

Utlokalisering inom samma ort

Fråga: Min myndighet ska utlokaliseras till en förort i staden där vi redan finns. Kan jag tacka nej till att flytta med och ändå omfattas av omställningsavtalet?
Svar: Du har arbetsskyldighet såvida du inte har särskilda skrivningar i ditt anställningsavtal. Om du trots det inte vill flytta med leder situationen till arbetsbrist, men inte till uppsägning för du anses ha fått ett skäligt erbjudande. Situationen jämställs med egen uppsägning.