Lönestatistik

ST har bäst koll på statlig lönestatistik

Bra lönestatistik är det viktigt att du har tillgång till inför ditt lönesamtal. På så sätt kan du se hur du ligger till lönemässigt. Och bäst lönestatistik för den statliga sektorn har ST.

Två typer av lönestatistik

Besta-systemet

Här nedan kan du jämföra din lön med hjälp att det så kallade Besta-systemet. I korthet är Besta ett lönestatistiksystem som gäller för dig som jobbar på en myndighet, verk, statsunderstödd stiftelse eller en högskola eller universitet. Systemet tar hänsyn till vad du gör, hur svårt detta är och om du är chef eller ej.

Använd räknaren här nedan för att ta fram din lönestatistik.

Tjänstebenämningssystemet

Vill du istället jämföra din lön utifrån din tjänstebenämning kan du kontakta ST Direkt 0771-555 444. Tänk på att detta lönestatistiksystem är mindre exakt eftersom det i staten inte finns regler för koppling mellan en titel och arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna som döljer sig bakom en titel varierar från arbetsplats till arbetsplats.

 

Vi vet vad du borde tjäna

Vi har den bästa jämförbara lönestatistiken inom staten som finns.
Press

Nu startar avtalsrörelsen inom staten

Idag växlar vi i förhandlingsorganet OFR/ S, P, O* yrkande med vår motpart Arbetsgivarverket. Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten och vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Vi vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.