Din lön

I Sverige finns det varken lag om minimilön eller någon lag som säger att din lön ska höjas varje år. Löner och villkor förhandlas istället fram mellan fackförbund och arbetsgivare i kollektivavtalen.

Årliga lönesamtal är alltså rättigheter som förhandlats fram för att stärka Sveriges arbetstagare. Få arbetsgivare skulle självmant höja lönerna om det inte var ett krav från arbetstagarsidan, facken.

Avtal styr

Kollektivavtalen styr villkor och löneutrymme på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare och fack kommer överens om innehållet tillsammans och tar hänsyn till det ekonomiska läget i samhället och till arbetstagarnas och arbetsgivarnas krav.

Angiven siffra som riktmärke

Vi vill alltid att det ska finnas en angiven procentuell siffra i kollektivavtalet som indikerar hur löneökningarna kan komma att se ut (denna siffra baserar sig på den riktlinje som kallas ”märket”, läs mer här). Vi kräver att våra medlemmar ska få löneökningar och löner som står sig på svensk arbetsmarknad.

Här kan du läsa mer om hur du påverkar din lön

Källa till konflikt

Arbetsgivarsidan har dock motsatt sig överenskomna siffror i avtalet vid de senaste förhandlingarna och i stället drivit frågan om så kallade sifferlösa avtal. Vi driver dock hårt vi att det ska finnas en överenskommen siffra i kollektivavtalen som säger hur mycket lönerna ska höjas varje år. Hur ska löneutvecklingen annars gå att mäta? Med en siffra i kollektivavtalet som lägst är i nivå med märket får du en bättre förutsättning till en bra löneutveckling. 

Ingen lagstadgad minimilön

Att vi i Sverige inte har lagstadgad minimilön, som många andra länder har, är något som är väldigt positivt. Genom att fack och arbetsgivare förhandlar om lön i bindande avtal så pass ofta är de alltid färska och i takt med tiden. Det krävs inga komplicerade lagändringsprocesser för att förändra dem.

Men det innebär också att vi på arbetstagarsidan behöver vara många för att vara starka i förhandlingarna och för att ha bättre förutsättningar att få igenom våra krav. Vill du få bättre villkor? Då behöver du ha med dig dina kollegor! Här finns tips på hur du kan värva nya medlemmar.

 

Gå STs löneutbildning

Vill du veta mer om hur lönearbetet går till och vad som påverkar din lön? Gå STs e-utbildning om lön. Den tar cirka 2,5 timmar att genomföra.

Gå löneutbildningen