Kompetensutveckling

För att trivas på jobbet behöver de flesta av oss känna att vi utvecklas. Därför är kompetensutveckling viktigt. För att du ska känna dig trygg i det du gör, för att du ska kunna göra ditt arbete så bra som möjligt och för att känna att du har kul på jobbet.

Kompetens är hur du utför en uppgift genom att använda dig av din kunskap och dina färdigheter. Kompetensutveckling innebär alltså att du utvecklar din förmåga och blir bättre på att utföra en uppgift.

Hur du utvecklar din kompetens kan se olika ut. Det behöver inte endast vara genom utbildning. Kompetensutveckling kan också bestå av studiebesök, egen tid för att söka kunskap eller mentorskap. Det viktiga är att du ska kunna omsätta din kompetensutveckling i praktiken, i ditt arbete och privat.

Din kompetens kan utvecklas och utvidgas genom bland annat dessa faktorer:

 • Dina erfarenheter
 • Dina arbetsuppgifter och färdigheter
 • Ditt engagemang och intresse för olika frågor
 • Din utbildning
 • De praktiska förutsättningarna

Syftet med kompetensutveckling

Vi har alla förmånen att utvecklas hela livet på olika plan – personligt, privat eller i arbetslivet. Vi utvecklas både medvetet och omedvetet. Syftet med att kompetensutveckla dig i arbetet är att kunna anpassa dig efter förändringar som händer på arbetsmarknaden, kunna genomföra nya utmaningar du får och bli ännu bättre på det du redan gör.

För arbetsgivaren, såväl, som för dig själv är det viktigt med kompetensutveckling för att du ska bli trygg i det du gör och kunna föra organisationen framåt. Att utveckla din kompetens påverkar även din löneutveckling och bidrar till att din ställning på arbetsmarknaden stärks.

Olika typer av kompetensutveckling

Kompetensutveckling behöver inte enbart vara att gå en utbildning. Här är lite inspiration på vad kompetensutveckling kan vara när du funderar på hur du vill utveckla dig.

 • Olika utbildningar anpassade till din befattning och det du jobbar med.
 • Studiebesök på en annan arbetsplats. Se hur de jobbar på ditt område.
 • Prova på nya arbetsuppgifter. Du får nya intryck och ny kunskap.
 • Prova nya arbetsmetoder. Prova på att exempelvis arbeta i korta projekt, med fokusgrupper, fältstudier eller feedback om du inte brukar det.
 • Skaffa en mentor. En mentor behöver inte vara någon som är äldre än dig. Men någon som du kan utbyta erfarenheter med, som kan inspirera dig och som hjälper dig i din utveckling. Läs mer om mentorskap här.
 • Gå med i ett nätverk. I nätverk kan du utbyta erfarenheter, diskutera problem och lösningar och hitta värdefulla kontakter för din karriär. ST är bland annat med i Sveriges största chefsnätverk.

Så här driver du din kompetensutveckling i arbetet

 1. Utgå ifrån ditt utvecklingssamtal. Diskutera där dina behov och kom överens med din chef om vilken kompetensutveckling du behöver för ditt arbete.
 2. Planera din kompetensutveckling. Gör en utvecklingsplan med uppföljningstillfällen som sträcker sig till nästa utvecklingssamtal.
 3. Börja använda din nya kunskap från kompetensutvecklingen i jobbet. Om din kompetensutveckling består i något långsiktigt, exempelvis en kurs över tid, ett nätverk eller en studiecirkel, se till att börja omsätta och använda den kunskapen du får på en gång i ditt arbete. Vänta inte med att applicera förbättringar.
 4. Följ upp din plan. Gå igenom din utvecklingsplan med din chef vid avstämningsmöten och se om något behöver ändras eller om ni är nöjda med hur den genomförs.

Stöd från ST

STs utbildningar

Är du fackligt ombud på din arbetsplats och känner att du vill lära dig mer om det fackliga arbetet? Då har ST bland annat påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö eller uppdragsutbildningar i omställningsavtalet, arbetsrätt eller rekrytering. ST har även en rad e-utbildningar som du enkelt kan genomföra hemma eller på jobbet. 

Här hittar du alla våra utbildningar.

Sensus

Sensus anordnar studiecirklar, kurser och föreläsningar i hela landet. Vill du utveckla dina kunskaper och färdigheter i språk, hantverk, dans eller diskutera politik så har de mängder av aktiviteter. Se hela deras utbud här.

Du som är medlem i ST får även 25 % rabatt (max 500 kr per aktivitet) på Sensus öppna utbud.

STs samarbetspartners

ST samarbetar med bland annat TCO, Trygghetsstiftelsen, Amnesti och Union to Union när det gäller kurser och aktiviteter. Här hittar du våra samarbetspartners och deras utbud.

Nyhet

4 vanliga missar som sänker ditt CV

Ett bra CV är A och O när du ska söka jobb. Ändå slarvar många och gör onödiga misstag. Här är några vanliga missar som är lika enkla att göra som att undvika.
Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.